Jak działa system EORI i dlaczego warto go zarejestrować?

System EORI (Economic Operators Registration and Identification) to unijny system identyfikacji i rejestracji przedsiębiorców działających w handlu zagranicznym. Dzięki temu systemowi przedsiębiorcy otrzymują unikalny numer identyfikacyjny, który jest wykorzystywany przy przeprowadzaniu operacji związanych z importem i eksportem towarów.

Warto zarejestrować się w systemie EORI, ponieważ jest to obecnie wymagane przy imporcie lub eksporcie towarów z krajów należących do Unii Europejskiej. Rejestracja w tym systemie ułatwia również prowadzenie działań związanych z handlem zagranicznym, takich jak zgłaszanie towarów do odprawy celnej czy ubieganie się o zwolnienia celne i podatkowe.

System EORI pełni ważną rolę w logistyce, ponieważ umożliwia śledzenie przesyłek w międzynarodowym handlu i usprawnia odprawę celno-skarbową towarów. Dzięki zastosowaniu systemu EORI, przedsiębiorcy i agencje celne mają dostęp do informacji o przesyłkach, takich jak ich pochodzenie, cel przeznaczenia i wartość, co ułatwia planowanie i realizację transportu.

Ważne jest, aby przedsiębiorcy działający w logistyce międzynarodowej zarejestrowali się w systemie EORI, aby uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów związanych z odprawą celno-skarbową towarów. Rejestracja w tym systemie pozwala również na zwiększenie zaufania i wiarygodności przedsiębiorstwa w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Aby zarejestrować się w systemie EORI (Economic Operators Registration and Identification), należy spełnić pewne formalności. Oto lista najważniejszych kroków, jakie trzeba podjąć:

  1. Wypełnić formularz rejestracyjny – formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) lub Urzędu Celno-Skarbowego.
  2. Przygotować dokumenty potwierdzające tożsamość – konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty lub paszport, oraz dokumentu rejestracyjnego firmy (np. KRS, REGON, NIP).
  3. Przeprowadzić weryfikację danych – podczas rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych oraz informacji o działalności gospodarczej. Urząd będzie weryfikował te informacje, dlatego ważne jest, aby były one zgodne z rzeczywistością.
  4. Oczekiwać na potwierdzenie rejestracji – po wypełnieniu formularza i przesłaniu dokumentów potwierdzających, należy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji, które zostanie wysłane drogą elektroniczną.

Po zarejestrowaniu się w systemie EORI, przedsiębiorca otrzyma unikalny numer identyfikacyjny, który będzie wykorzystywany przy przeprowadzaniu operacji związanych z importem i eksportem towarów.